产品概述
HB-108S
HB-108S

屏      幕

TFT
电       压

36V--72V电池电压供电

通讯接口   
UART串口通讯
助力档位
五档模式(可调)
数显内容
档位、实时速度、速度进度条、电量等
功      能
单次里程、总里程、骑行时间、灯控、蓝牙、故障指示、助推模式等
APP
支持
特色功能

支持多款UI界面切换功能返回 > > >